Page 1 of 1

Locked item

Posted: Sat Oct 17, 2009 4:47 pm
by ALAIN VAN AKEN
Alle verkochte items of items waarvan de link (ebay,...) verdwenen is worden gelocked.
Na 1 jaar wordt het item verwijderd.